Σιδηροκατασκευές – Μπαιρακτάρης Νικόλαος

Το ιστορικό της επιχείρησης ξεκινάει από την Προύσα της Τουρκίας,
με τον Λεωνίδα Μπαϊρακτάρη, σαν σιδερά,
όπου την τέχνη την έμαθε από τον πατέρα του, Ιωάννη Μπαϊρακτάρη…

Σιδηρουργείο ή Χαλκείο ή Σιδεράδικο… το εργαστήρι του σιδηρουργού