Το Ιστορικό μας

Το ιστορικό της επιχείρησης ξεκινάει από την Προύσα της Τουρκίας,
με τον Λεωνίδα Μπαϊρακτάρη, σαν σιδερά,
όπου την τέχνη την έμαθε από τον πατέρα του, Ιωάννη Μπαϊρακτάρη…

Το 1922, με τον διωγμό, ο Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης εγκαταστάθηκε στην Βέροια. Άρχισε να δουλεύει στην κατασκευή της γαλαρίας των Τεμπών και μένανε στο κάστρο του Πλαταμώνα.

Αργότερα, δούλεψε στην κατασκευή του φράγματος του Αλιάκμονα. Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Βέροια και συνεργάστηκε με τον σιδερά κ. Γάππα. Μετά από χρόνια, συνεργάστηκε με τον κ. Φωτιάδη.

Το 1958, συνεργάστηκε με τον κ. Τελίδη Γρηγόρη, όπου η συνεργασία του κράτησε μέχρι το 1973. Στη συνέχεια, ο κ. Τελίδης συνεργάστηκε με τον Βασίλειο Μπαϊρακτάρη, γιο του Λεωνίδα.

Το 1996, η επιχείρηση μεταφέρθηκε στο Νικόλαο Μπαϊρακτάρη, εγγονό του Λεωνίδα. Η επιχείρηση λειτουργεί έως και σήμερα.

Κάποιες φωτογραφίες από το αρχείο μας…

Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης - Σοφία Μπαϊρακτάρη (σύζυγος Λεωνίδα)

Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης – Σοφία Μπαϊρακτάρη (σύζυγος Λεωνίδα)

Βασίλειος Μπαϊρακτάρης

Βασίλειος Μπαϊρακτάρης

Βασίλειος Μπαϊρακτάρης